Transport av flygaska


Transport av flygaska är en process som kräver rätt kunskap för att säkerställa att produkten hanteras på ett miljövänligt sätt. Vi på Bulk & Tank i Halmstad AB utför transport av flygaska till kunder runt om i Sverige, Norge och Danmark. Med lång erfarenhet och rätt utrustning kan ni känna er trygga när ni anlitar oss för transport av flygaska.


​​​​​​​Miljövänliga transporter

Eftersom flygaska är en biprodukt som genereras vid förbränning av fossila bränslen på kraftverk är vi väl medvetna om hur viktigt det är att flygaskan hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Vi arbetar aktivt för att minimera påverkan på miljön och håller oss uppdaterade kring de senaste riktlinjerna och standarderna för att säkerställa ett hållbart arbete. Vi på Bulk & Tank i Halmstad AB har lång erfarenhet av att hantera och transportera flygaska på ett säkert och effektivt sätt. Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om transport av flygaska!